LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA

LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA
Rangka


1. Pembangunan lestari dalam pertanian
---MAKSUD PERTANIAN LESTARI :mempertingkatkan sumber pertanian dan produktiviti pertanian untuk masa kini dan akan datang di samping pembangunan pertanian selari dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber pertanian agar tidak berterusan merosot
---Menanam tanaman tutup bumi seeperti pokok kekacang untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah semasa proses penyediaan tapak pertanian.
---Lebih banyak menggunakan baja organic untuk mengelak kesan pencemaran air akibat penggunaan baja kimia yang berlebhan
---Pengawalan serangga perosak dengan menggunakan kaedah biologi- menggunakan burung hantu untuk mengawal tikus

2. Mempertingkatkan penggunaan sistem pengeluaran intensif berautomasi dan mekanisasi
--- mengurangkan tenaga kerja sebanyak 2.8 % setahun daripada 1,429,000 pekerja dalam tahun 1995 kepada 930,000 pekerja dalam tahun 2010
---meningkatkan produktiviti (Produktiviti pekerja dijangka meningkat daripada RM11,360 kepada RM24,730 setiap pekerja dalam tempoh yang sama)
---mengurangkan keluasan tanah untuk pertanian(Tanaman getah, padi, kelapa dan koko masing-masing dijangka akan berkurangan iaitu seluas 494,000 hektar, 302,600 hektar, 73,400 hektar dan 30,700 hektar)

3. Pendekatan Dasar Pertanian Negara 3 (DPN 3)
--- Pendekatan Perhutanan Tani (Agroforestry Approach)>>> membenarkan pengeluaran produk pertanian dan perhutanan diatas tanah yang sama, penanaman spesis perhutanan bersama tanaman industri bagi memaksimumkan pulangan pelaburan tanah
--- Pendekatan Berasaskan Produk (Product-Based Approach)>>> sebelum pengeluaran, produk dan pasaran dikenal pasti terlebih dahulu yang berdasarkan kehendak pasaran, cita rasa dan potensi


4. Penyelidikan terhadap tanaman untuk menghasilkan baka yang berkualiti
--- bersikap seperti genggam bara api, biar sampai jadi arang dalam menemukan teknik mencipta klon yang bermutu
--- mengadakan usaha sama dengan negara-negara jiran agar faedah yang diperoleh dapat dikongsi bersama
---Benih padi seperti Bahagia dan Malinja yang dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI) dapat mencapai kematangan dalam tempoh yang singkat.
---Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) pula berjaya membiakbakakan Klon 600 yang bermutu tinggi

5. Pemantauan bersepadu terhadap kualiti hasil pertanian
--- Piawaian-piawaian yang ditetapkan oleh CODEX Alimentarius Commission, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Euro Retailer Working Group Good Agriculture Practice (EUREPGAP)---perlu diamalkan bagi menjamin kemasukan produk kepada negara pengimport.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komen:

Catat Ulasan